THE 14th TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 22nd TSAE NATIONAL CONFERENCE

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าดูรายละเอียด

25 มิถุนายน 2021

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel/Fax. 0-2940-6183
Email [email protected]

ช่วยเหลือ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Add Line

top
Copyright © 2021 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.