เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ Smart Tech for Smart Farm

ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการเสวนา เรื่องเทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ Smart Tech for Smart Farm

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. – 14.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
สนใจลงทะเบียนได้ ที่นี่

2 มีนาคม 2019

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel/Fax. 0-2940-6183
Email [email protected]

ช่วยเหลือ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Add Line

top
Copyright © 2021 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.