รายชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการทดสอบเครื่องจักร

ลำดับที่ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาด้านที่มีความพร้อมในการทดสอบผู้ประสานงานe-mailเบอร์โทรศัพท์
1มหาวิทยาลัยขอนแก่นเครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เครื่องนวดธัญพืชอ.ดร.สมชาย ชวนอุดม[email protected]089-712-1247
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่นการทดสอบโดยไม่ทำลายผลิตผลเกษตร (NIR)ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง[email protected]089-861-7415
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์, วิศวกรรมประยุกต์ดร.ไกรสอน081-860-6940
13 สิงหาคม 2018

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel/Fax. 0-2940-6183
Email [email protected]

ช่วยเหลือ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Add Line

top
Copyright © 2021 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.